Interessens kapricer

12. March 2014 af Maria Guldager

Interessen sælger

Interessen selv

Interessens skel er

Interessens selv

Til salg er interessen

Selv til interessen

Sælg interessen

til skellet mellem sælgers selv og sælgers salg

Skelner salg selv interessen fra sælgers selv

Nej, interessen selv er salg og selv

Det ironiske ved, at jeg kun taler med dig, fordi du ikke har andre at tale med er, at hvis du vidste det, ville du ikke tale med mig.

Uanset hvilken ærlighed man anlægger, får vi ingenting solgt, for interessen eller anlægget for salg er ikke i os. Og det accepterer vi og taler sammen om de genstande vi finder til messen, der skal vække noget i os, måske en desperation over at tid er en interesse, der løber ud. Når man mindst venter det, eller når man selv er udløbet for værdi, eller løbet ud efter merværdi. Skellet mellem dig og mig er verden:

Oversæt verden

Værten oversætter

Værten sætter verden over

Verden oversætter værten til færden

Færdes verden

har den fået færden af verden

I verden oversætter værten fra første færd

Sætninger færdes over verden

Sætningerne oversat

er værtens færd i verden

oversat til interessens ord.

- Hvert snit skal være uerstatteligt! Hug tonen til behagets stole, lad remserne føles som trygge ryglæn, dæk samtalens bord med blomstrede invitationer, og frem din gæsts position på alle tænkelige måder, luft ud i fordomme, træk videnskabens forklaringer en smule for den stærke sol, pynt op med din mimik, server med behørige visdomsglas og lad da gæsten spise alt hvad dine ord har bagt i dit levnedsforløb.

Den velpolstrede 40-og noget-årige mand sætter sig på gulvet blandt os, de mediterende, efter vitalt at have vandret rundt imellem os med sine beskrivelser af det, vi skulle se. Hans ytringer blev holdets internaliseringer. Overførslen af de indre billeder, overtrædelsen af fysiske principper, er overstået og vi åbner mættet vore øjne. Vi ser venligt på hinanden, men ikke som venner, for vi ser også, at vore relationer er de rene reaktioner. Det er ikke lutter noget manden (hans navn er underordnet) har fremført os, det er en hel elementær lære i kundskaben om at hæve sig over det menneskelige. En reaktion på den uforbederlige livstørst, på vilkårene vi befinder os i som tidslige væsener. Den rinder igennem mig, mærker jeg tit; tiden med dens redskaber. Ungdommen bliver ikke byttet væk for erfaringen, selvom det kan se sådan ud: at den på vemod vis kun tilfalder en person en enkelt gang, en enkelt sæson, og at personen, hvor end den derefter træder, vil fragtes væk fra det unge lyssind. Men det er uvidenheden der taler i det øjensynlige, som så ofte begunstiget af underkendte viljer, der skal afsløres bevidstheden, for at den kan forsage dem. Ungdommen er derimod et af tidens instrumenter, den skal udfærdige (og måske udfri) sindstilstande og den er ikke i sig selv noget man har eller er, men den er, hvis man skal sammenligne det med relationens natur, en reaktion på fysiologiske forandringer, den selvsamme tid der rinder igennem en yngre krop, og fortsætter med sit løb ved kroppens fortsatte aldring, der naturligvis vil få stemmen til at lyde forandret. Ja, og fordi mange processer er reaktioner, ser jeg på de andre deltagere, men jeg knytter mig ikke, ingen af os knytter os til hverandre. Fysisk gerne, men ikke i den menneskelige kærlighed, der er så gennemhullet, at man uafværgeligt falder igennem dens fælder, og efterlades med endnu større skade end det savn, der først bragte en hid. Det vil være selvmord at holde fast om en reaktion længere end i et kram, for de tilhører kun sig selv, de er udløst af alverdens foranderlige tildragelser. På holdet værner vi derimod om samtalen, og lukker enhver, der møder os, ind i et behageligt samtalerum, så tillige de kan hæve sig op over afhængighed og tilbøjelighed ved indsigten i vores endelighed, der netop er sæde for de erkendelsesfordringer, der bagom smilet og de lukkede øjnes behag kan ophæve mennesket.

Kategori: Indlæg | Ingen kommentar »

Skriv en kommentar

Bemærk: For at gøre bloggen så god som muligt, skal denne kommentar godkendes. Dette kan tage lidt tid, så lad venglist være med at skrive den igen!